Zoznam clenov - KNS

Klub nezávislých spisovateľov
Prejsť na obsah
Členovia Klubu nezávislých spisovateľov:
 
 
1.   ALVARADO, Salustio        
2.   ARCHLEBOVÁ, Tamara    
3.   BALÁŽ, Anton         
4.   BALÁŽ, Ireney         
5.   BARÁTHOVÁ, Eleonóra    
6.   BÁTOROVÁ, Mária
7.   BOJNIČANOVÁ, Renáta   
8. BREZINA, Ján         
9.  BRŰCK, Miroslav    
10. ČAHOJOVÁ-BERNÁTOVÁ, Božena
11. ČIČMANEC, Ivan      
12. DEMÁK, Miroslav    
13. DOBIÁŠ, Rudolf      
14. DUDOK, Miroslav    
15. FULMEKOVÁ, Denisa
16. GAVURA, Ján
17. GROCH Erik Jakub
18. HAUGOVÁ, Mila      
19. HIDVÉGHYOVÁ YUNG, Elena
20. HOCHEL, Igor          
21. HOCHELOVÁ, Vlasta         
22. HORÁK, Karol
23. JAKSICSOVÁ, Vlasta         
24. JUHASOVÁ, Jana
25. JUROLEK, Rudolf
26. KAMENEC, Ivan      
27. KAŠŠOVICOVÁ, Judita     
28. KEKELIAKOVÁ, Monika      
29. KÓNYA, Peter          
30. KUDLIČKA, Ján      
31. KUNIAK, Juraj                      
32. KUZMÍKOVÁ, Jana
33. LAUČEK, Anton      
34. LEVICKÝ, Gabriel  
35. LIASHUK, Viktória

 
 
36. LICHNEROVÁ, Rút
37. MALITI, FRAŇOVÁ Eva    
38. MARKOVIČ Erik
39. MIHÁLIKOVÁ, Ľuba           
40. MILČÁK, Ján           
41. MILČÁK, Marián      
42. MINAHANE, John   
44. ONDREJKOVÁ, Anna       
45. PARENIČKA, Pavol
46. PETRÍKOVÁ,  Martina          
47. PODRACKÁ, Dana
48. PREBUDILA, Martin           
49. PRIESOL, Ján         
50. PUŠKÁŠ, Jozef
51. RAKÚS, Stanislav
52. SKALSKÝ, Vladimír     
53. SOLČANSKÁ, ČENGEL Mariana
54. STRAKA, Tomáš
55. STRAKOVÁ, Martina
56. SUBALLYOVÁ, Ľubica      
57. ŠEBESTA, Juraj     
58. ŠIMON, Ladislav     
59. ŠPAČEK, Jozef       
60. TANESKI, Zvonko   
61. VADKERTY Madeline   
62. VALCEROVÁ, Anna     
63. VALENTOVÁ-BELIČOVÁ, Zdenka         
64. VLADO, Martin
65. VLACHOVSKÝ, Karol
66. VRÁBLOVÁ, Timea
67. ZAMBOR, Ján         
68. ŽILKA, Tibor
69. ŽILKOVÁ Marta
 
Zakladajúci členovia KNS:
 
1.    BALLEK, Ladislav
2.    BŽOCH, Jozef
3.    FERKO, Vladimír
4.    GLOCKO, Peter
5.    HABAJ, Ivan
6.    HORÁK, Karol
7.    CHMEL, Karol
8.    JANOVIC, Tomáš
9.    JAROŠ, Peter
10.  JARUNKOVÁ, Klára
11.  KAMENEC, Ivan
12.  KARVAŠ, Peter
13.  KLIMKO, Jozef
14.  KOVÁČIK, Marián
15.  KRUPA, Viktor
16.  KUČERA, Matúš,
17.  LASICA, Milan
18.  MARUŠIAK, Jozef
19.  MÉSÁROŠ, Jozef
20.  Mihalkovič, Jozef
21.  NOGEW, Július
22.  PETRÍK, Vladimír
23.  RESUTÍK, Milan
24.  RÚFUS, Milan
25.  SATINSKÝ, Július
26.  SLIMÁK, Ivan
27.  ŠRÁMKOVÁ. Jana
28.  ŠTEPKA, Stanislav
29.  ŠTEVČEK, Ján
30.  ŠTRÁŽAY, Štefan
31.  TÁNSKÁ, Nataša
32.  VADKERTIOVÁ, Lýdia
33.  VANEK, Marián
34.  VILIKOVSKÝ, Pavel
35.  WLACHOVSKÝ, Karol
36.  ŽÁRY, Štefan
Podujatia z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia.
Návrat na obsah