Zoznam clenov - KNS

Klub nezávislých spisovateľov
Laurinská 2, 815 08 Bratislava
Podujatia z verejných
zdrojov podporil Fond
na podporu umenia
Prejsť na obsah

Hlavná ponuka:

Zakladajúci členovia KNS:
 
1.    BALLEK, Ladislav
2.    BŽOCH, Jozef
3.    FERKO, Vladimír
4.    GLOCKO, Peter
5.    HABAJ, Ivan
6.    HORÁK, Karol
7.    CHMEL, Karol
8.    JANOVIC, Tomáš
9.    JAROŠ, Peter
10. JARUNKOVÁ, Klára
11. KAMENEC, Ivan
12. KARVAŠ, Peter
13. KLIMKO, Jozef
14. KOVÁČIK, Marián
15. KRUPA, Viktor
16. KUČERA, Matúš,
17. LASICA, Milan
18. MARUŠIAK, Jozef
19. MÉSÁROŠ, Jozef
20. MIHALKOVIČ, Jozef
21. NOGEW, Július
22. PETRÍK, Vladimír
23. RESUTÍK, Milan
24. RÚFUS, Milan
25. SATINSKÝ, Július
26. SLIMÁK, Ivan
27. ŠRÁMKOVÁ. Jana
28. ŠTEPKA, Stanislav
29. ŠTEVČEK, Ján
30. ŠTRÁŽAY, Štefan
31. TÁNSKÁ, Nataša
32. VADKERTIOVÁ, Lýdia
33. VANEK, Marián
34. VILIKOVSKÝ, Pavel
35. WLACHOVSKÝ, Karol
36. ŽÁRY, Štefan
Zoznam členov KNS k 21. 10. 2018:
 
1.   ALVARADO, Salustio        
2.   ARCHLEBOVÁ, Tamara    
3.   BAKOŠOVÁ-HLAVENKOVÁ, Z.
4.   BALÁŽ, Anton         
5.   BALÁŽ, Ireney         
6.   BARÁTHOVÁ, Eleonóra    
7.   BÁTOROVÁ, Mária
8.   BEŇO, Ján   
9.   BOJNIČANOVÁ, Renáta   
10. BREZINA, Ján         
11. BRŰCK, Miroslav    
12. ČAHOJOVÁ-BERNÁTOVÁ, B.
13. ČIČMANEC, Ivan    
14. DAŠKOVÁ, Kveta    
15. DEMÁK, Miroslav    
16. DOBIÁŠ, Rudolf      
17. DUDOK, Miroslav    
18. FULMEKOVÁ, Denisa
19. HAUGOVÁ, Mila      
20. HIDVÉGHYOVÁ YUNG, Elena
21. HOCHEL, Igor          
22. HOCHELOVÁ, Vlasta         
23. HORÁK, Karol
24. INŠTITORISOVÁ, Dagmar
25. JAKSICSOVÁ, Vlasta         
26. JUHASOVÁ, Jana
27. JUROLEK, Rudolf
28. KAMENEC, Ivan      
29. KAŠŠOVICOVÁ, Judita     
30. KEKELIAKOVÁ, Monika    
31. KONKOL, Štefan    
32. KÓNYA, Peter          
33. KUDLIČKA, Ján      
34. KUNIAK, Juraj          
35. KUZMA, Štefan       
36. KUZMÍKOVÁ, Jana
37. LAUČEK, Anton      
38. LEVICKÝ, Gabriel   
39. LIASHUK, Viktória   
40. LICHNEROVÁ, Rút
41. MALITI, FRAŇOVÁ Eva    
42. MIHÁLIKOVÁ, Ľuba           
43. MILČÁK, Ján           
44. MILČÁK, Marián      
45. MINAHANE, John   
46. ONDREJIČKA, Erik
47. ONDREJKOVÁ, Anna       
48. PARENIČKA, Pavol           
49. PODRACKÁ, Dana
50. PREBUDILA, Martin           
51. PRIESOL, Ján         
52. PUŠKÁŠ, Jozef       
53. RICHTER, Milan
54. SOLČANSKÁ, ČENGEL M.
55. STANO, Dali
56. SUBALLYOVÁ, Ľubica      
57. ŠEBESTA, Juraj     
58. ŠIMKOVÁ, Soňa     
59. ŠIMON, Ladislav     
60. ŠPAČEK, Jozef       
61. TANESKI, Zvonko   
62. UHERÍK, Anton       
63. VALCEROVÁ, Anna
64. VALENTOVÁ BELIČOVÁ, Zdenka                     
65. VANOVIČ, Július    
66. VLADO, Martin
67. VLACHOVSKÝ, Karol
68. VRÁBLOVÁ, Timea
69. ZAMBOR, Ján         
70. ŽILKA, Tibor
Návrat na obsah | Návrat do hlavnej ponuky