Zoznam clenov - KNS

Klub nezávislých spisovateľov
Laurinská 2, 815 08 Bratislava
Podujatia z verejných
zdrojov podporil Fond
na podporu umenia
Prejsť na obsah

Hlavná ponuka:

Zakladajúci členovia KNS:
 
1.    BALLEK, Ladislav
2.    BŽOCH, Jozef
3.    FERKO, Vladimír
4.    GLOCKO, Peter
5.    HABAJ, Ivan
6.    HORÁK, Karol
7.    CHMEL, Karol
8.    JANOVIC, Tomáš
9.    JAROŠ, Peter
10. JARUNKOVÁ, Klára
11. KAMENEC, Ivan
12. KARVAŠ, Peter
13. KLIMKO, Jozef
14. KOVÁČIK, Marián
15. KRUPA, Viktor
16. KUČERA, Matúš,
17. LASICA, Milan
18. MARUŠIAK, Jozef
19. MÉSÁROŠ, Jozef
20. MIHALKOVIČ, Jozef
21. NOGEW, Július
22. PETRÍK, Vladimír
23. RESUTÍK, Milan
24. RÚFUS, Milan
25. SATINSKÝ, Július
26. SLIMÁK, Ivan
27. ŠRÁMKOVÁ. Jana
28. ŠTEPKA, Stanislav
29. ŠTEVČEK, Ján
30. ŠTRÁŽAY, Štefan
31. TÁNSKÁ, Nataša
32. VADKERTIOVÁ, Lýdia
33. VANEK, Marián
34. VILIKOVSKÝ, Pavel
35. WLACHOVSKÝ, Karol
36. ŽÁRY, Štefan
Zoznam členov KNS k 6. 3. 2019:
 
1.    ALVARADO, Salustio        
2.    ARCHLEBOVÁ, Tamara    
3.    BAKOŠOVÁ-HLAVENKOVÁ, Zuzana
4.    BALÁŽ, Anton         
5.    BALÁŽ, Ireney         
6.    BARÁTHOVÁ, Eleonóra    
7.    BÁTOROVÁ, Mária
8.    BEŇO, Ján   
9.    BOJNIČANOVÁ, Renáta   
10. BREZINA, Ján         
11. BRŰCK, Miroslav    
12. ČAHOJOVÁ-BERNÁTOVÁ, Božena
13. ČIČMANEC, Ivan    
14. DAŠKOVÁ, Kveta    
15. DEMÁK, Miroslav    
16. DOBIÁŠ, Rudolf      
17. DUDOK, Miroslav    
18. FULMEKOVÁ, Denisa
19. HAUGOVÁ, Mila      
20. HIDVÉGHYOVÁ YUNG, Elena
21. HOCHEL, Igor          
22. HOCHELOVÁ, Vlasta         
23. HORÁK, Karol
24. INŠTITORISOVÁ, Dagmar
25. JAKSICSOVÁ, Vlasta         
26. JUHASOVÁ, Jana
27. JUROLEK, Rudolf
28. KAMENEC, Ivan      
29. KAŠŠOVICOVÁ, Judita     
30. KEKELIAKOVÁ, Monika    
31. KONKOL, Štefan    
32. KÓNYA, Peter          
33. KUDLIČKA, Ján      
34. KUNIAK, Juraj                      
35. KUZMÍKOVÁ, Jana
36. LAUČEK, Anton      
37. LEVICKÝ, Gabriel   
38. LIASHUK, Viktória   
39. LICHNEROVÁ, Rút
40. MALITI, FRAŇOVÁ Eva    
41. MIHÁLIKOVÁ, Ľuba           
42. MILČÁK, Ján           
43. MILČÁK, Marián      
44. MINAHANE, John   
45. ONDREJIČKA, Erik
46. ONDREJKOVÁ, Anna       
47. PARENIČKA, Pavol           
48. PODRACKÁ, Dana
49. PREBUDILA, Martin           
50. PRIESOL, Ján         
51. PUŠKÁŠ, Jozef       
52. SOLČANSKÁ, ČENGEL Mariana
53. STANO, Dali
54. SUBALLYOVÁ, Ľubica      
55. ŠEBESTA, Juraj     
56. ŠIMKOVÁ, Soňa     
57. ŠIMON, Ladislav     
58. ŠPAČEK, Jozef       
59. TANESKI, Zvonko   
60. UHERÍK, Anton       
61. VALCEROVÁ, Anna          
62. VANOVIČ, Július    
63. VLADO, Martin
64. VLACHOVSKÝ, Karol
65. VRÁBLOVÁ, Timea
66. ZAMBOR, Ján         
67. ŽILKA, Tibor
Návrat na obsah | Návrat do hlavnej ponuky