Zoznam clenov - KNS

Klub nezávislých spisovateľov
Laurinská 2, 815 08 Bratislava
Podujatia z verejných
zdrojov podporil Fond
na podporu umenia
Prejsť na obsah

Hlavná ponuka:

Zoznam členov KNS ku dňu 5. 3. 2018
Vypracovala: D. Inštitorisová

1.            ALVARADO, Salustio         
2.            ARCHLEBOVÁ, Tamara    
3.            BABIAK, Michal       
4.            BAKOŠOVÁ-HLAVENKOVÁ, Zuzana    
5.            BALÁŽ, Anton          
6.            BALÁŽ, Ireney         
7.            BALCO, Július         
8.            BARÁTHOVÁ, Eleonóra    
9.            BÁTOROVÁ, Mária
10.         BECKER, Zdenka   
11.         BEŇO, Ján    
12.         BILÝ, Peter   
13.         BOJNIČANOVÁ, Renáta   
14.         BREZINA, Ján         
15.         BRŰCK, Miroslav    
16.         ČAHOJOVÁ-BERNÁTOVÁ, Božena       
17.         ČIČMANEC, Ivan    
18.         DAŠKOVÁ, Kveta    
19.         DEMÁK, Miroslav    
20.         DOBIÁŠ, Rudolf      
21.         DUDOK, Miroslav    
22.         HABAJ, Ivan
23.         HAMADA, Milan      
24.         HAUGOVÁ, Mila      
25.         HERMIDA DE BLAS, Alejandro   
26.         HIDVÉGHYOVÁ YUNG, Elena    
27.         HOCHEL, Igor          
28.         HOCHELOVÁ, Vlasta         
29.         HORÁK, Karol          
30.         CHMEL, Rudolf       
31.         INŠTITORISOVÁ, Dagmar            
32.         JAKSICSOVÁ, Vlasta         
33.         JANEK, Miroslav      
34.         JAROŠ, Peter
35.         JUHASOVÁ, Jana   
36.         JUNAS, Jozef           
37.         JUROLEK, Rudolf   
38.         KAMENEC, Ivan      
39.         KAŠŠOVICOVÁ, Judita     
40.         KATUŠČÁK, Dušan
41.         KEKELIAKOVÁ, Monika    
42.         KLIMKO, Jozef         
43.         KONKOL, Štefan     
44.         KÓNYA, Peter          
45.         KOVAČKA, Miloš     
46.         KUDLIČKA, Ján       
47.         KRUPA, Viktor         
48.         KUNIAK, Juraj          
49.         KUZMA, Štefan       
50.         KUZMÍKOVÁ, Jana
51.         LAJČIAK, Ladislav  
52.         LASICA, Milan         
53.         LAUČEK, Anton      
54.         LIASHUK, Viktória   
55.         LEVICKÝ, Gabriel   
56.         LICHNEROVÁ, Rút
57.         MALITI, Eva  
58.         MIHÁLIKOVÁ, Ľuba           
59.         MIHALKOVIČ, Jozef           
60.         MILČÁK, Ján            
61.         MILČÁK, Marián      
62.         MINAHANE, John   
63.         NICÁK, Maroš          
64.         ONDREJIČKA, Erik
65.         ONDREJKOVÁ, Anna        
66.         PALIK, Peter
67.         PARENIČKA, Pavol
68.         PODOLAN, Peter    
69.         PODRACKÁ, Dana
70.         POLÁŠEK, Milan     
71.         PREBUDILA, Martin           
72.         PRIESOL, Ján         
73.         PUŠKÁŠ, Jozef       
74.         RAKÚS, Stanislav  
75.         RANKOV, Pavol      
76.         RESUTÍK, Milan      
77.         RICHTER, Milan      
78.         SABOL, Ján  
79.         SABOLOVÁ, Oľga   
80.         SKALSKÝ, Martin    
81.         SABOL, Ján, ml.      
82.         SOLOTRUK, Martin
83.         STANO, Dali
84.         STRAŽAY, Štefan   
85.         SOUČKOVÁ, Marta
86.         SUBALLYOVÁ, Ľubica      
87.         ŠEBESTA, Juraj     
88.         ŠIMKOVÁ, Soňa     
89.         ŠIMON, Ladislav     
90.         ŠMELKO, Milan       
91.         ŠRAMKOVÁ, Jana  
92.         ŠPAČEK, Jozef       
93.         ŠTEPKA, Stanislav
94.         ŠTROBLOVÁ, Jana            
95.         TANESKI, Zvonko   
96.         UHERÍK Anton        
97.         VALCEROVÁ, Anna           
98.         VANEK, Marián       
99.         VANOVIČ, Július    
100.      VLADO, Martin         
101.      VRÁBLOVÁ, Timea
102.      VLACHOVSKÝ, Karol        
103.      ZAMBOR, Ján          
104.      ŽEMBEROVÁ, Viera           
105.      ŽILKA, Tibor  
 
 
Návrat na obsah | Návrat do hlavnej ponuky