Zoznam clenov - KNS

Klub nezávislých spisovateľov
Laurinská 2, 815 08 Bratislava
Podujatia z verejných
zdrojov podporil Fond
na podporu umenia
Prejsť na obsah

Hlavná ponuka:

Členovia Klubu nezávislých spisovateľov:
 
 
1.    ALVARADO, Salustio        
2.    ARCHLEBOVÁ, Tamara    
3.    BALÁŽ, Anton         
4.    BALÁŽ, Ireney         
5.    BARÁTHOVÁ, Eleonóra    
6.    BÁTOROVÁ, Mária
7.    BEŇO, Ján   
8.    BOJNIČANOVÁ, Renáta   
9.   BREZINA, Ján         
10. BRŰCK, Miroslav    
11. ČAHOJOVÁ-BERNÁTOVÁ, Božena
12. ČIČMANEC, Ivan    
13. DAŠKOVÁ, Kveta    
14. DEMÁK, Miroslav    
15. DOBIÁŠ, Rudolf      
16. DUDOK, Miroslav    
17. FULMEKOVÁ, Denisa
18. GAVURA, Ján
19. HAUGOVÁ, Mila      
20. HIDVÉGHYOVÁ YUNG, Elena
21. HOCHEL, Igor          
22. HOCHELOVÁ, Vlasta         
23. HORÁK, Karol
24. JAKSICSOVÁ, Vlasta         
25. JUHASOVÁ, Jana
26. JUROLEK, Rudolf
27. KAMENEC, Ivan      
28. KAŠŠOVICOVÁ, Judita     
29. KEKELIAKOVÁ, Monika    
30. KONKOL, Štefan    
31. KÓNYA, Peter          
32. KUDLIČKA, Ján      
33. KUNIAK, Juraj                      
34. KUZMÍKOVÁ, Jana
35. LAUČEK, Anton      
36. LEVICKÝ, Gabriel  

 
 
37. LIASHUK, Viktória   
38. LICHNEROVÁ, Rút
39. MALITI, FRAŇOVÁ Eva    
40. MIHÁLIKOVÁ, Ľuba           
41. MILČÁK, Ján           
42. MILČÁK, Marián      
43. MINAHANE, John   
44. ONDREJIČKA, Erik
45. ONDREJKOVÁ, Anna       
46. PARENIČKA, Pavol
47. PETRÍKOVÁ,  Martina          
48. PODRACKÁ, Dana
49. PREBUDILA, Martin           
50. PRIESOL, Ján         
51. PUŠKÁŠ, Jozef  
52. SKALSKÝ, Vladimír     
53. SOLČANSKÁ, ČENGEL Mariana
54. STANO, Dali
55. STRAKA, Tomáš
56. STRAKOVÁ, Martina
57. SUBALLYOVÁ, Ľubica      
58. ŠEBESTA, Juraj     
59. ŠIMKOVÁ, Soňa     
60. ŠIMON, Ladislav     
61. ŠPAČEK, Jozef       
62. TANESKI, Zvonko   
63. UHERÍK, Anton       
64. VALCEROVÁ, Anna     
65. VALENTOVÁ-BELIČOVÁ, Zdenka     
66. VANOVIČ, Július    
67. VLADO, Martin
68. VLACHOVSKÝ, Karol
69. VRÁBLOVÁ, Timea
70. ZAMBOR, Ján         
71. ŽILKA, Tibor
72. ŽILKOVÁ Marta
 
Zakladajúci členovia KNS:
 
1.    BALLEK, Ladislav
2.    BŽOCH, Jozef
3.    FERKO, Vladimír
4.    GLOCKO, Peter
5.    HABAJ, Ivan
6.    HORÁK, Karol
7.    CHMEL, Karol
8.    JANOVIC, Tomáš
9.    JAROŠ, Peter
10.  JARUNKOVÁ, Klára
11.  KAMENEC, Ivan
12.  KARVAŠ, Peter
13.  KLIMKO, Jozef
14.  KOVÁČIK, Marián
15.  KRUPA, Viktor
16.  KUČERA, Matúš,
17.  LASICA, Milan
18.  MARUŠIAK, Jozef
19.  MÉSÁROŠ, Jozef
20.  Mihalkovič, Jozef
21.  NOGEW, Július
22.  PETRÍK, Vladimír
23.  RESUTÍK, Milan
24.  RÚFUS, Milan
25.  SATINSKÝ, Július
26.  SLIMÁK, Ivan
27.  ŠRÁMKOVÁ. Jana
28.  ŠTEPKA, Stanislav
29.  ŠTEVČEK, Ján
30.  ŠTRÁŽAY, Štefan
31.  TÁNSKÁ, Nataša
32.  VADKERTIOVÁ, Lýdia
33.  VANEK, Marián
34.  VILIKOVSKÝ, Pavel
35.  WLACHOVSKÝ, Karol
36.  ŽÁRY, Štefan
Návrat na obsah | Návrat do hlavnej ponuky