Tvorba2_2018 - KNS

Klub nezávislých spisovateľov
Laurinská 2, 815 08 Bratislava
Podujatia z verejných
zdrojov podporil Fond
na podporu umenia
Prejsť na obsah

Hlavná ponuka:

TVORBA 2/2018
V roku 2018 je Revue pre literatúru a kultúru Tvorba opäť vanovičovská. Náš vážený klubový kolega sa opäť vrátil na post jej šéfredaktora a redaktorské miesto ponúkol literárnej vedkyni, uznávanej odborníčke na staršiu slovenskú literatúru Doc. PhDr. Eve Tkáčikovej, CSc.
V druhom tohtoročnom čísle tak opäť Tvorba prináša súbor žánrovo rozmanitých i objavných textov. Nedá mi hneď na úvod nevyzdvihnúť spomienkovú esej Ivana Čičmanca Dotyky s Jánom Johanidesom. Impulzom k jej napísaniu bolo nedávne desiate výročie úmrtia tohto najoriginálnejšieho autora prozaickej generácie (Sloboda, Šikula, Jaroš, Ballek, Vilikovský), ktorá sa zrodila na začiatku šesťdesiatych rokov v nádychu slobody a vytvorila diela, ktoré natrvalo obohatili modernú slovenskú literatúru. Čičmanec v eseji prináša svoj „nórsky“ pohľad na Johanidesovu tvorbu aj cenný autentický záznam ich osobných stretnutí. Charakter autentického záznamu, s odstupom rokov stále cennejšieho pre poznanie diania v pofebruárovej slovenskej literatúre má i text Ľubomíra Feldeka Nebanujem, že som bol v roku 1951 v Budmericiach, ktorý je spomienkou na stretnutie s básnikom Viliamom Turčánym na školenie začínajúcich autorov v Domove slovenských spisovateľov. Je to aj Fedekova originálna pocta k Turčányho deväťdesiatke. Z klubových kolegov sa v novej Tvorbe predstavil Ján Zambor prekladom viacerých básní popredného španielskeho lyrika Antonia Machada, doplnené stručným pohľadom na jeho tvorbu a Dana Podracká analytickým priblížením výberu z tvorby slovenských poetiek Potopené duše, ktorý zostavila a úvodnú štúdiu napísala literárna vedkyňa Andrea Bokníková. Podracká v stručných medailónoch približuje čo ju zaujalo na zväčša neznámych poetkách, medzi ktoré Bokníková zaradila i Henny Fiebegovú, ktorú Janko Silan nazval „pirátkou krásy“ a s ktorou som sa mal šťastie osobne stretnúť a z tohto stretnutia vzišiel i rozhovor pre Knižnú revue.
Nová Tvorba prináša i básne Niny Varon, ktorá v súčasnosti žije v USA a predstavuje ju i ako prekladateľku z diela amerického básnika a dramatika Petra Thabita Jonesa. Prekladateľ Igor Navrátil zasa v ukážke z románu Všetko pokojne spí okrem lásky približuje románovú tvorbu súčasnej francúzskej spisovateľky Claude Pujade-Renaudovej. Zo svojho celoživotného čítania Šaldu vybral teraz Vanovič zo 14. Zväzku Zápisníka o Šaldovi tri prednášky Jana Zahradníčka o poézii a pre potešenie z čítania a poučenie ako čítať básne ich publikuje pod názvom Pohľad do „tajomstiev sveta“ básnika Jana Zahradníčka. Vanovič nás pravdaže upúta hneď úvodným textom čísla Už polstoročie... Hoci vznikol v roku 1993, na 25. výročie pripomienky augustovej okupácie v roku 1968, je rovnako aktuálny a apelatívny i dnes, „po novom, nečakanom obracaní sa niektorých kruhov na Východ“ a do stále rovnako nebezpečnej náruče nášho veľkého slovanského „brata“, dnes putinovského Ruska.
(ab)  
Návrat na obsah | Návrat do hlavnej ponuky