Romboid3 - KNS

Klub nezávislých spisovateľov
Laurinská 2, 815 08 Bratislava
Podujatia z verejných
zdrojov podporil Fond
na podporu umenia
Prejsť na obsah

Hlavná ponuka:

ROMBOID 3/ 2019
 
Tretie tohtoročné číslo Romboidu svojim obsahom, žánrovou pestrosťou a mapovaním viacerých tvorivých generácie vracia pod redakčným vedením literárneho kritika Igora Hochela tomuto, kedysi dlhé desaťročia prestížnemu periodiku popredné miesto v skladbe súčasných literárnych časopisov, vychádzajúcich v printovej podobe.

Hneď úvodný text, esej Ivana Čičmanca Téma outsiderstva u Vámoša a Becketta, ktorá prináša pohľad na „niektoré aspekty literárnej tvorby dvoch takých ´pesimistov´, slovenského prozaika a esejistu Gejzu Vámoša (1901 – 1956) a írskeho prozaika a dramatika Samuela Becketta (1906 – 1989), je objavným pripomenutím takmer „dokonale“ zabudnutého, na svoju dobu výsostne moderného, preto i dosť kontroverzne v slovenskom prostredí pôsobiaceho autora románov Atómy Boha a Odlomená Haluz, a írskeho prozaika a dramatika, s ktorého románmi, divadelnými hrami či výberom z jeho diela Novely a Texty pre nič, sa naša generácia mala možnosť zoznámiť v šťastných a slobodných šesťdesiatych rokoch 20. storočia. V eseji nám Čičmanec tak  ponúka nový pohľad nielen na Vámoša, ale i Becketta. Originalitou i žánrom kratšej epickej básne určite zaujme i Zamborov Príbeh s palicami a lievčom a s kuchynskom nožom s červenou rúčkou. A čitateľov básní nášho jemného lyrika Jána Zambora iste i zaskočí drsnosťou svojich epických obrazov, čo evokuje už názov básne. Prečo pri jej tvorbe využil model španielskej romance, vysvetľuje autor v záverečnej poznámke. Básňami, v prekladoch Mily Haugovej a jej dcéry Elvíry Haugovej, sa predstavuje László Tóth, maďarský autor žijúci na Slovensku. V úvodnom medailónku M. Haugová približuje básnikovu tvorbu, ktorú sleduje a prekladá už viac ako tri desaťročia. Pod rovnako jednoslovným názvom Básne sa predstavuje aj náš básnik Milan Richter. Situuje ich do rôznych historických období: Veľké ticho, jar 1953 („Keď zomrel veľký Stalin, zavládlo veľké ticho...“), Popierač holokaustu požiadal u mňa o azyl, Oslo 1993, Ovčí ostrov – hľadanie majstra a jeho príbehu, Štokholm 1983, Fárö, 2003 („Je leto 3003, tu vo Visby je Ingmarov prízrak živší než v Štokholme...“). Básne sa stali súčasťou novej Richterovej knihy Dvadsiate storočia, kruté stoočie (Ikar 2019).
A epika v novom Romboide? Je to väčší úryvok z mojej novej knihy Dva slovenské osudy Špitzer-Mach, ktoré rovnako medzitým vyšla knižne (Marenčin PT 2019) a bude predmetom kritickej reflexie na novembrovom KNS. Krátka poviedka Jána Mička Januárove koláčiky prináša príbeh z rabínskeho učilišťa v Izraeli, pohľad na mladú generáciu Židov, ktorých „cieľom bolo hľadanie a následne čo najintímnejšie priľnutie k Bohu cez  Tóru a tradície otcov“. Poviedka okrem tematickej objavnosti predstavuje autora, ktorý už predtým vydal dve poviedkové knihy Ako ustrážiť prítomnosť a Laterna magica a prišiel do literatúry z univerzitného prostredia. K epike pridám už len obsiahly pohľad Jána Zambora ako skúseného prekladateľa v jeho kritickej reflexii Slovenský literárny preklad 2018 a z recenznej rubriky kritickú reflexiu Igora Hochela o novej knihe Pavla Vilikovského RAJc je preč. Vyšla pod názvom Nezvyčajné rozprávanie o bežnom živote. Hochel: „ Ten, kto číta diela Pavla Viliokovského, si už iste všimol, že sú výrazne poznačené skepsou, ktorá je majstrovsky vyjadrovaná ľahkou, rafinovanou iróniou a sebairóniou.“ My, čo tiež čítame Vilkovského, súhlasíme s kritikom.
Anton Baláž
Návrat na obsah | Návrat do hlavnej ponuky