romboid2_19 - KNS

Klub nezávislých spisovateľov
Laurinská 2, 815 08 Bratislava
Podujatia z verejných
zdrojov podporil Fond
na podporu umenia
Prejsť na obsah

Hlavná ponuka:

ROMBOID 2/ 2019

Krátka poviedka Marty Hlušíkovej Hľadanie otvára druhé tohtoročné číslo Romboidu. Z prozaických textov zaujmú Sekvencie zo súkromia Tibora Kočíka z pripravovanej knihy Letné premietanie, rovnako i Zásadné dielo nášho klubového kolegu Martina Vlada. Ide rovnako o niekoľko krátkych kapitoliek z pripravovanej rovnomennej prózy – s jej autorom sa radi stretneme aj na klubovej reflexii o tomto (podľa ukážky) originálnom texte: obe prózy sa odohrávajú v metropole východu Košiciach a miestopisne narúšajú náš literárny „bratislavocentrizmus“.
Súborom básní sa predstavuje Tamara Archlebová, tie, pri ktorých uvádza i dátum ich vzniku pôsobia i s odstupom času veľmi aktuálne a apelatívne: takou je báseň Na pamiatku dopichaného (7. 11. 2005) Daniela Tupého a Biela labuť, ktorú autorka venovala na pamiatku moskovskej akcie za ľudské práva 4. 2. 2014, na ktorej balerína Alexandra Portianniková v truskúcom mraze v kostýme z Čajkovského Labutieho jazera a rukami spútanými okovami protestovala proti ich porušovaniu „v tenkých balerínkach/výkrik bez slov/vzbura bez násilia.../. Iný básnický svet, čilského avantgardného básnika Vincenta Huidobra približuje Renata Bojničanová priblížením jeho diela vo výbere a preklade hispanistky Viery Dubcovej. Ján Zambor zasa približuje svoje preklady haiku japonského básnika Macua Bašoá a jeho autorská inšpirácia žánrom japonskej krátkej básne-tanky v zbierke Pod jedovatým stromom sa stala predmetom rozsiahlej interpretácie mladého doktoranda na Katedre slovenského jazyka a literatúry FFUK v Bratislave Milana Kolesíka v štúdii Tanka v zbierke Jána Zambora Pod jedovatým stromom.
 
Nazrime aj do recenznej rubriky. Pod titulkom Zůstane, čo bylo ozářeno približuje český autor Ivo Harák texty Osamelých bežcov, ktoré vybral a usporiadal Ivan Štrpka, vydalo ich ostravské vydavateľstvo Protimluv v roku 2017 s doslovom Zoltána Rédeya, iste so zámerom priblížiť túto básnickú skupinu českému čitateľovi. Kritik Jozef Špaček recenzuje knihu Juraja Šebestu Hevíz 2090 s podtitulom Láska kedysi a dnes a toto dielko uvedené s autorovým varovaním Nevhodné pre čitateľov do 18 rokov sa stretlo s veľmi priaznivým prijatím už i na jednom z našich klubových stretnutí. Rovnako to možno konštatovať o súbore literárnovedných úvah Jána Zambora Stavebnosť básne, ktoré sme na klube tiež predstavili o ktorých autor recenzie Ľudovít Petraško konštatuje, že sú podnetným Zamborovým návratom „k textom, ktorých hodnota sa už desaťročia síce deklaruje, vcelku sa však nevníma ako aktuálna.“ Tak je to napríklad pri Hviezdoslavovi, S. B. Hroboňovi, no Zamborov „subtílny prienik pod povrch dovoľuje dopátrať sa, v rozpore s tradovanými formulkami, objavných zistení“ – napríklad i vo Válkovej Óde na lásku. Druhý tohtoročný Romboid uzatvára pohľad  Martina Makaru na dielo iného žánru, súboru úvah teológa Miroslava Kocúra, sústredených do knihy Keď naivita vyhráva.

(ab)              
Návrat na obsah | Návrat do hlavnej ponuky