Romboid2019 - KNS

Klub nezávislých spisovateľov
Laurinská 2, 815 08 Bratislava
Podujatia z verejných
zdrojov podporil Fond
na podporu umenia
Prejsť na obsah

Hlavná ponuka:

2020
Slnko vyjde – aj Romboid vyšiel
 
V titulku nasledujúceho textu o novom dvojčísle Romboidu som trocha pozmenil slogan Slnko vyjde – aj noviny vyjdú, ktorým sme kedysi ako poslucháči žurnalistiky zdôrazňovali potrebu našej profesie. A hoci odvtedy sa zrodilo mnoho nových „mediálnych nosičov“, máme internet, fesbúk a podobné e-výmysly, tlačené noviny a časopisy predstavujú stále nenahraditeľný čitateľský zážitok.

Rovnako to platí o literárnych časopisoch a ešte viac o tých, ktoré majú za sebou bohatú históriu a pomáhali utvárať obraz slovenskej literatúry. Popri Slovenských pohľadoch je takým časopisom dodnes i Romboid. Pre mňa je spojený s iniciatívou M. Válka pri jeho vzniku a redaktormi-osobnosťami, akými boli Marián Kováčik, jeho dlhoročný šéfredaktor, Pavol Vilikovský či Julo Balco. Výraznú pečať neskôr Romboidu vtlačil i literárny kritik Igor Hochel. Privítal som preto na tejto našej webovej stránke jeho návrat do Romboidu ako jeho zodpovedného redaktora. Po vyjdení č. 1/2019 som ocenil, že „vyšlo v prehľadnejšej a pre vekovo staršie ročníky čitateľov i prijateľnejšej grafickej podobe“  teraz, pri zavŕšení celého ročníka dvojčíslom 9-10, môžem konštatovať, že sa na jeho stránky vrátili mnohí renomovaní autori i predstavitelia nastupujúcej tvorivej generácie a s nimi i vyváženejší, žánrovo pestrejší pohľad na dianie v súčasnej slovenskej literatúre.    
A teraz aspoň stručne o obsahu dvojčísla 9-10/2019. Otvárajú ho nové básne Mariána Grupača Pohŕdanie a ľútosť a po ňom sa predstavuje Dana Podracká novou esejou Zranenie identity. Na pozadí Matuškových esejí o duchovnom kolaborantstve píše o „proktustovskom lôžku komunistickej ideológie a zranenej identite jednotlivca a spoločnosti“ a približuje túto tému na príbehu Dominika Tatarku. Za obnovovanie slovensko-českého literárneho dialógu možno označiť článok českého literárneho kritika a prekladateľa zo slovenskej literatúry, profesora bohemistiky na Palackého univerzite v Olomouci Lubomíra Machalu Nové objavy slovenskej prózy, v ktorom sa nielen zamýšľa nad novými knihami mladých slovenských prozaičiek K. Kucbelovej, A. Subuchovej a Verony Štrby Škultéty, ale zároveň svoje názory konfrontuje s kritickými pohľadmi slovenských recenzentov tvorby týchto autoriek – a robí to s menej unáhlenými závermi. Do uvedeného medziliterárenho dialógu môžeme zahrnúť i štúdiu Kristiny Dokulilovej z rovnakej univerzity o básnickej zbierke R. Juroleka Poľné kvety i básne moravského básnika Petra Veselého.(Texty sú publikované v češtine). Za žánrové osvieženie možno považovať nové prózičky Milana Zelinku 2-krát Pre pamätníkov socializmu, hravé, jemne parodické texty na tému nášho „národného neduhu“ alkoholizmu. Erik Markovič pripravil do čísla záznam besedy s kritikmi M. Hamadom a Z. Rédeyom o poézii Jána Ondruša, Medard Slovík (knihovník a informatik z Oravy) sa v zaujímavom cestopise vydal do Poľska Po stopách pána Tragáčika, aj u slovenských detí (kedysi) obľúbeného detského hrdinu poľského detského autora Zb. Nienackého. Nechýbajú ani poviedky autorov mladšej generácie Radovana Vasila a Alexandra Scholza a recenzná rubrika. V nej nájdeme aj reflexie i o nových knihách našich kolegov: M. Bátorová píše o zbierke A. Uheríka Krása a bolesť a Ľ. Miháliková o preklade románu A. Belého Strieborný holub od Evy M. Fraňovej. Ja som prispel rozsiahlejším zamyslením (str.18-29) nad úplným vydaním Denníkov Alberta Škarvana v SNK v Martine, editorsky pripravenými Augustínom Maťovčíkom.  
A záver: čítajme, milí kolegovia z Klubu nezávislých spisovateľov, Romboid aj v roku 2020. Igor Hochel už pripravuje na vydanie jeho prvé číslo. Dosť malá dostupnosť časopisu v predchádzajúcom ročníku sa v nečase spôsobenom koronavírusom môže ešte zväčšiť! Tu je moje odporúčanie: celý ročník 2020 môžete získať len za 15 eur, ak si ho objednáte na
predplatne@slposta.sk                                                Kolegiálne odporúča Anton Baláž
Návrat na obsah | Návrat do hlavnej ponuky