Nezavisli - KNS

Klub nezávislých spisovateľov
Laurinská 2, 815 08 Bratislava
Podujatia z verejných
zdrojov podporil Fond
na podporu umenia
Prejsť na obsah

Hlavná ponuka:

Mariana Čengel Solčanská pripravuje dokumentárny film Nezávislí
Prinesie aj portréty najstarších členov KNS

Režisérka Mariana Čengel Solčanská (a zároveň členka Klubu nezávislých spisovateľov) pripravuje zábery do celovečerného dokumentárneho filmu s názvom Nezávislí. Zachytí v ňom portréty významných osobností slovenskej vedy a kultúry, a cez ne aj dejiny Slovenska a dejiny sveta. "Sú to výpovede o hľadaní pravdy o ľudskej existencii a hodnotách", predosiela režisérka a autorka filmu. V kruhu týchto osobností budú aj členovia Klubu nezávislých spisovateľov, práve tí, ktorí svojou prítomnosťou, pamäťou a dielom sú dlhé desaťročia spolutvorcami našej prítomnosti: dramatik, prozaik a interpret Milan Lasica, literárny vedec Tibor Žilka, historik politických a kultúrnych dejín Slovenska Ivan Kamenec, básnik Rudolf Dobiáš, spisovateľ a psychológ Anton Uherík.
V synopse filmu M. Čelgel Solčanská píše: "Na vlastné oči videli holokaust, vojnu a smrť, tanky v uliciach, návštevy eštebákov, prvomájové sprievody, bratislavskú synagógu, prvé vysielanie československej televízie. Boli zakázaní, uväznení, tlieskali im, boli milovaní. Písali, maľovali, publikovali, premýšľali. Stali sa povinnou literatúrou, učebnicou, maturitnou otázkou, stránkou v kronike."
Režisérka prichádza na stretnutia KNS, zábery sníma aj v príbytkoch osobností, ktoré si pre svoj film vybrala. Na jauárovom stretnutí KNS so svojím filmovým štábom snímala čriepky z laudácia k osemdesiatinám Tibora Žilku. V domácnosti už navštívila Antona Uheríka. Nasledovať budú ďalšie zábery.Vekový priemer tých, ktorých si pre svoj film vyvolila, je 80 rokov. "Sú chvalabohu stále tu a všetko si pamätajú," dodáva režisérka.
 
Tvorivý a realizačný tím filmu Nezávislí: Réžia – Mariana Čengel Solčanská, kamera – Ivan Finta, strih – Ondrej Azor, producent – Radka Babincová, Bright Sight Pictures, Bratislava.
(Ľ. S.)
Foto:
1. Anton Uherík ako jeden z respondentov filmu Nezávislí. (Zdroj: produkcia filmu Nezávislí.)
2. Na januárovom stretnutí KNS dianie diskrétne zaznamenávali filmárske kamery. Režisérka Mariana Čengel Solčanská sa na začiatku stretnutia prihovorila kolegom.
(Foto: Ľubica Suballyová)
 

 
Návrat na obsah | Návrat do hlavnej ponuky