Literarne_kupe - KNS

Klub nezávislých spisovateľov
Laurinská 2, 815 08 Bratislava
Podujatia z verejných
zdrojov podporil Fond
na podporu umenia
Prejsť na obsah

Hlavná ponuka:

Literárne KUpé
 
V Univerzitnej knižnici Katolíckej univerzity v Ružomberku sa 9. októbra 2019 konala beseda s Jánom Zamborom a Danou Podrackou. Stretnutie pripravili Katedra slovenského jazyka a literatúry FF KU a Katedra predškolskej a elementárnej pedagogiky FF UK v spolupráci s LIC a KNS. Koncept Literárneho KUpé predstavila Silvia Kaščáková.  Diskutovalo sa o knihe Jána Zambora Stavebnosť básne (vydalo LIC), najnovšom preklade Jána Zambora Macuo Bašóa (vydalo vydavateľstvo Skalná ruža) a o knihe Dany Podrackej Paternoster. Podujatie bolo navštívené v hojnom počte. Moderovala literárna vedkyňa a vysokoškolská pedagogička Jana Juhásová. Premýšľanie o literatúre podporili svojou účasťou aj ďalší významní slovenskí autori Rudolf Jurolek, Ján Kudlička a Juraj Kuniak. Nechýbala ani riaditeľka knižnice Katarína Matušková. Diskutovalo sa o tvarovaní básne, ale aj o sakrálnej geometrii či metafyzike literatúry.
Návrat na obsah | Návrat do hlavnej ponuky