Kassovicova_presypanie - KNS

Klub nezávislých spisovateľov
Laurinská 2, 815 08 Bratislava
Podujatia z verejných
zdrojov podporil Fond
na podporu umenia
Prejsť na obsah

Hlavná ponuka:

Vecnost
 
Judita Kaššovicová
Presýpanie hviezdneho prachu
 
Janke Krbylovej

 
Kvapka nektáru
sa objavuje sama
v nehybnosti magického slnka.
Kód záhrady je rozvinutý.

Biele kvety zemiakov
a jemne fialové maky.
Vyrástli sme. Generácie.
Vždy tí istí sami sebou sme.

Prešiel čas ako mihnutie
okamihu smrti. Spi, drahá.
Srny vyšli spod borovíc
k višni placho, ale odhodlane.
 
                                       25. apríla- 3. mája 2020
Návrat na obsah | Návrat do hlavnej ponuky